مشهد

مشهد

صومعه «سنت گال» (St Gall) که در سال ۱۹۸۳ به فهرست میراث جهانی یونسکو اضافه شد، یکی از مهم‌ترین و شناخته شده‌ترین نقاط شهر محسوب می‌شود. می‌توانید تاریخی که از قرن هشتم در این مجموعه مذهبی آغاز شد را به خوبی لمس کنید. معماری صومعه حیرت انگیز است. این سازه باروکی که از ساختمان‌های زیادی به دور یک میدان اصلی تشکیل شده، برخی از مهم‌ترین دوران معماری که از قرون وسطی آغاز گشته را به نمایش می‌گذارد. بازدید از این محوطه شامل کتابخانه شگفت انگیز سنت گال نیز می‌شود. در سال ۹۳۷ این کتابخانه توانست از آتشی که به جان صومعه افتاده بود نجات پیدا کند. مجموعه نسخ خطی کتابخانه از ۲۰۰۰ جلد تجاوز کرده و یکی از قدیمی‌ترین‌های کشور به شمار می‌رود.

دوشنبه 9 بهمن 1396
9135

صومعه «سنت گال» (St Gall) که در سال ۱۹۸۳ به فهرست میراث جهانی یونسکو اضافه شد، یکی از مهم‌ترین و شناخته شده‌ترین نقاط شهر محسوب می‌شود. می‌توانید تاریخی که از قرن هشتم در این مجموعه مذهبی آغاز شد را به خوبی لمس کنید. معماری صومعه حیرت انگیز است. این سازه باروکی که از ساختمان‌های زیادی به دور یک میدان اصلی تشکیل شده، برخی از مهم‌ترین دوران معماری که از قرون وسطی آغاز گشته را به نمایش می‌گذارد. بازدید از این محوطه شامل کتابخانه شگفت انگیز سنت گال نیز می‌شود. در سال ۹۳۷ این کتابخانه توانست از آتشی که به جان صومعه افتاده بود نجات پیدا کند. مجموعه نسخ خطی کتابخانه از ۲۰۰۰ جلد تجاوز کرده و یکی از قدیمی‌ترین‌های کشور به شمار می‌رود.

نظر بدهید